Om oss

Vi kan erbjuda följande tjänster:

  • Sjötransport av byggmaterial, fordon, traktorer, grävmaskiner, kreatur mm.
  • Bogsering och bärgning utläggning av flytbryggor och bojstenar
  • Ut läggning av sjökablar och upptagning av gammal sjökabel
  • Leverans av material, sand, grus, jord, mm.
  • Byggnationer av husgrunder bryggor, kajer.
  • Bergspräckning, brunnsborrning och borrning av foderrör för bryggor och husgrunder.
  • Schakt och försäljning av avlopps anläggningar, reningsverk.
  • Skogsavverkning och transport av skog.
...

Avlopps anläggning